Image

Vážené klientky,to, že Vaše údaje uchováváme a zpracováváme bezpečně a jen pro naše účely, zůstává stejné.

Potřebujeme je ze dvou důvodů: 
01

Nezbytně

k vykonávání našich služeb jako je kontaktování Vás ohledně cvičení (např. rušení lekce, uvolnění místa na přihlášenou plnou lekci a podobné situace).
01

A také z důvodu toho

abychom Vás mohli informovat (prostřednictvím e-mailu) o našich chystaných akcích a novinkách. Tento bod si nově můžete zvolit dobrovolně. A samozřejmě v případě nynějšího souhlasu ho kdykoliv odvolat.
V současné době Vás po přihlášení do rezervačního systému poprosíme o souhlas k uchování a zpracování Vašich údajů pro tyto účely a budeme moc rádi, když nám ponecháte svůj souhlas také k zasílání novinek a akcí. Kdykoliv budete moci svůj souhlas změnit, vyžádat si u nás informaci, jaké údaje uchováváme, či požádat o výmaz Vašich údajů.

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas provozovatelce tělocvičny  Haně Ihnátové , se sídlem Hornoměstská 549/16, Rýmařov 795 01, IČ: 1007367946, (dále jen „Hana Ihnátová“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem využívání služeb tělocvičny (kontaktování ohledně rezervovaného cvičení – jako je např. rušení lekce, uvolnění místa na cvičení či jiné podobné záležitosti).

Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a uchovány v zabezpečené formě s omezeným přístupem. Hana Ihnátová zpracovává osobní údaje a neposkytuje je dalším třetím osobám. Údaje v databázi mohou zpracovávat pouze osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému a účetní.

Poskytnuté údaje bude Hana Ihnátová zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy tělocvičny).

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:

 • právo na přístup k osobnímu údaji, který o mě Hana Ihnátová zpracovává,
 • právo na opravu osobního údaje,
 • právo na výmaz osobního údaje,
 • právo na omezení zpracování osobního údaje,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,
 • právo na přenositelnost osobního údaje.

Dále beru rovněž na vědomí, že mám:

 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu info@mylifefit.cz
 • právo podat stížnost na zpracování osobního údaje u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedenými a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informačních emailů

 

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas

Provozovatelce tělocvičny Haně Ihnátové, se sídlem Hornoměstská 549/16, 795 01 Rýmařov, IČ: 1007367946, (dále jen „Hana Ihnátová“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem využívání služeb tělocvičny Hany Ihnátové (jako je zasílání informačních emailů o lekcích a anket.

Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a uchovány v zabezpečené formě s omezeným přístupem. Hana Ihnátová zpracovává osobní údaje a neposkytuje jej dalším třetím osobám. Údaje v databázi mohou zpracovávat pouze osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému a účetní.

Poskytnuté údaje bude Hana Ihnátová zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy tělocvičny).

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:

 • právo na přístup k osobnímu údaji, který o mě Hana Ihnátová zpracovává,
 • právo na opravu osobního údaje,
 • právo na výmaz osobního údaje,
 • právo na omezení zpracování osobního údaje,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,
 • právo na přenositelnost osobního údaje.

Dále beru rovněž na vědomí, že mám:

 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu info@mylifefit.cz
 • právo podat stížnost na zpracování osobního údaje u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedenými a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.